O mnie

Swą pasję zawodową rozpoczęłam od studiów magisterskich z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie ukończyłam studia magisterskie z psychologii o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ponadto szkoliłam się w zakresie terapii:

 • Szkolenie certyfikacyjne w terapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych (Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej).
 • Certyfikat Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Wrocławski Instytut Psychoterapii – WIP).
 • Szkolenie z zakresu seksualności dzieci i młodzieży (Uniwersytet SWPS).
 • Kursy terapii behawioralnej (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej).
 • Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem onkologicznym (Instytut Terapii Poznawczo – Behawioralnej).
 • Warsztat mindfulness Wojciecha Eichelbergera.
 • Kurs certyfikacyjny – Terapia online w pracy psychologicznej (Europejski Instytut Psychologii i Psychoterapii).
 • Studia podyplomowe – Psychotraumatologia  – Collegium Humanum

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując:

 • w Szkołach podstawowych
 • w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej,
 • w Niepublicznym Przedszkolu,
 • w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (piecza zastępcza),
 • w Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie,
 • oraz realizując projekt „Nowe wyzwanie – lepsza przyszłość”- pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.