Komu pomagam

Obszary mojej pracy to poradnictwo psychologiczne dla dorosłych, psychoedukacja, praca terapeutyczna w zakresie niepowodzeń życiowych, radzenia sobie z emocjami, praca nad wzmocnieniem poczucia wartości 
i akceptacji siebie.

Praca z młodzieżą w zakresie niskiego poczucia wartości, przeżywanych lęków, niepowodzeń. Praca z młodzieżą przebiega zwykle w indywidualnym kontakcie nastolatka z terapeutą, natomiast osoby niepełnoletnie przyjmowane są po konsultacji psychologa z rodzicami i uczestniczą w sesjach po otrzymaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Obszary mojej pracy to również wsparcie w momencie trudnej diagnozy medycznej, choroby nowotworowej, w procesie zdrowienia. Wiem, że zmaganie się z takimi problemami może być doświadczeniem izolującym. Wiem, jak ważne jest wsparcie w trakcie leczenia, jak donoszą badania interwencje terapeutyczne, szczególnie te wdrożone wcześnie mają korzystny wpływ na wyniki leczenia medycznego.

Pracuje głównie w podejściu poznawczo – behawioralnym, które opiera się na założeniu o wzajemnym wpływie myśli, emocji i zachowań. Nasze emocje, myśli to nasz motor działania bądź zaciągnięty hamulec. Praca z emocjami, 
z przekonaniami jest niezwykle ważna. Daj sobie szanse.

Cel oraz zasady współpracy ustalane są indywidualnie podczas pierwszych 1-3 spotkań konsultacyjnych. Podczas konsultacji psycholog zbiera informacje, które są niezbędne do określenia przyczyny problemów z jakimi boryka się dana osoba.