Psychotraumatolog

Kim jest psychotraumatolog?

Od 2015 roku zawód psychotraumatologa jest wpisany do klasyfikacji zawodów – z kodem: 229910. Najczęściej jako psychotraumatolodzy pracują psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, lekarze. Wszystkie te profesje, żeby zacząć pracować w tym zawodzie muszą ukończyć dodatkowe studia podyplomowe.

Psychotraumatologia to dziedzina psychologii skupiająca się na traumatycznych wydarzeniach w życiu człowieka.

Trauma jest to termin używany m.in. do opisu urazu psychicznego spowodowanego skrajnym przeżyciem emocjonalnym ( Reber, 2002). Wydarzenia, które stają się przyczyną traumy, często wiążą się z sytuacją zagrożenia zdrowia i życia osoby. Wydarzenie traumatyczne uderza w człowieka, atakuje i uszkadza, a czasem wręcz niszczy zaufanie do innych, poczucie sensu czy też integralności cielesnej (Herman,1999).

Trauma rozumiana jako uraz psychiczny, jakiego doświadcza jednostka na rożnych etapach swojego życia, łączy się z ryzykiem wystąpienia różnych zaburzeń.

W tym rozumieniu za zdarzanie traumatyczne można uznać zagrażającą życiu chorobę onkologiczną czy rozpad małżeństwa. Trauma może też być spowodowana nagłym, niekontrolowanym, ciężkim stresorem np. wypadek samochodowy, poważne zranienie ciała. Możemy tez mówić o traumie gdy jednostka staje się świadkiem trudnego zdarzenia. O traumatycznych doświadczeniach należy również wspomnieć w kontekście rodzin, w których występuje przemoc, uzależnienie od substancji. Niewątpliwie pojawiają się w nich traumatyczne doświadczenia, takie jak:

  • wybuchy złości
  • agresywne zachowania
  • intensywny lęk o życie

Trauma jest więc pojęciem, które każdy może rozumieć nieco inaczej. Wydarzenia traumatyczne często pozostawiają trwały ślad w psychice, mogą zmienić postrzeganie obrazu siebie, świata i relacji interpersonalnych.

Spotkania z psychotraumatologiem pomogą powrócić do równowagi psychicznej, przywrócić pozytywny obraz siebie i odzyskać poczucie kontroli.